Priser

Priser fra 01.01.2018:
 
  Voksen over 19 år Ungdom t.o.m 19 år
 Årskort   1400 kr       700 kr
 Høst/vår semester 800 kr 400 kr
 Vinterkort  900 kr (November t.o.m mars 2017) 
 
* Alle årskort, semesterpriser og vinterkort er inkludert treningsavgift på kr 100 pr år 
 
Vi til byr også:
 
  Voksen over 19 år Ungdom t.o.m 19 år
 Drop-in 80 kr 40 kr
 Klipperkort 6 ganger 400 kr 200 kr
 
Gratistimer er tilgjengelig på forespørsel for nye medlemmer!
 
*Klippekort, drop-in og gratistimer dekkes ikke av forsikring som gjelder faste medlemmer. 
 
 
 Enkeljympa alle aldre 450 kr pr semester
 
Trenger du mer informasjon kontakt arendal@friskissvettis.no  

 

Prisliste

Vi har ingen prisliste tilgjengelig

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #83