Durapart

16:30 - 17:15 Core
17:30 - 18:30 Spinn intervall 55

Sandnes skole

20:00 - 21:00 Middels

Strømmen oppvekstsenter

19:00 - 20:00 Basis

Stuenes Skole

19:00 - 20:00 Power Hour

Til timeplanen dag for dag
Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #93